fredag 31 januari 2020

Yes! I am writing in my blog again! I started this blog in 2011 when I took a course in Digital learning here in Mölndal, Sweden. I have written many blogposts since then, but the last years it has  kind of faded out.
In November 2019 I got accepted to Google for Education Innovator Academy - SWE19. This has turned out to be a big change for me as a teacher but also as a person. And it will go on! Now I am a part of a network with incredible people around the world who are passionate about education and innovation. I have made new friends from different parts of the world. I get constantly inspired and challenged by innovators in big and small Hangouts, through Twitter, LinkedIn, email, chats etc. 

January 2020 I got the opportunity to go to London with LinEducation for the BETT show. I also participated in the Google for Education Innovator Energizer at the Google office in London. Yes...it was an Energizer! I got to meet a lot of wonderful people from all around the world. I got inspired and I got challenged in many ways. 
One of my challenges is to start writing in this blog again. Not so much for anyone else to read, but for myself. I intend to write what I learn, my questions and my experiences in education.
I will try to write in English sometimes. Just to make it easier for non-swedish-speaking people to read, but also to challenge myself again. 

So if you want to give som comments I will be happy to read and respond. 


Thank you, Adam - for your inspiration!
 

lördag 16 november 2019

Google for Education - Lärartips #4

Här berättar vi kort om våra projekt i Google for Education Innovator Academy
Kanske någon som blir inspirerad att söka! Där fick jag verkligen inspiration och utmaningar som pedagog. Otroligt häftigt! Tack Isabel och Jonas! SWE19 GoogleEI
måndag 23 september 2019

Yes! jag ska delta i utmaningen Google Certified Innovator #SWE19

Det kommer att bli ett drygt år av spännande utmaningar och nya kontakter från hela världen.


tisdag 17 april 2018

Oj :)<iframe width="512px" height="384px" src="https://www.yumpu.com/sv/embed/view/TLME7XJCrBtYtDqP" frameborder="0" allowfullscreen="true" allowtransparency="true"></iframe>

fredag 9 februari 2018

Loops som kompetensutveckling

G Suite... vad är det egentligen? Ta chansen att lära dig grunderna i Drive och några av de häftiga verktygen som finns där. Här är en Loop som kompetensutveckling för pedagoger och andra intresserade. 
När du fixat grunderna och blir intresserad av hur du kan använda allt detta i det pedagogiska arbetet med elever i klassrummet - då kan du fortsätta med Loopen " G Suite - pedagogiskt perspektiv". Det är alltid kul att lära 
vill du veta mer? Gå till Loops.educationLägg till bildtext

Lägg till bildtext


tisdag 21 november 2017

tisdag 10 oktober 2017

Make your own video lesson

Hur coolt och kul är inte detta!
Lyssna och se om du kan svara rätt på frågorna till filmen som jag har gjort en gång till eleverna.
Häftigt sätt att flippa och träna förståelse och uppmärksamhet....och det finns säkert många fler sätt att använda det på. Testa!

söndag 20 augusti 2017

Delaktighet i undervisningen med digitala verktyg

“Det handlar alltså inte längre om att vara för eller emot IT i skolan eller att avgöra om IT är bra eller dåligt - det handlar om hur de som arbetar i skolan hanterar och förhåller sig till den pågående digitala utvecklingen på ett sätt som gagnar elevernas kunskapsutveckling”

“Att fråga vilket digitalt verktyg som är “bäst” är lika fel som att fråga vilket verktyg som är bäst för att snickra - en hammare, en såg eller en skruvmejsel.
I en lärares kompetens ingår att likt snickaren välja verktyg utifrån vilken uppgift som ska utföras och vilket material man arbetar med.”

skolverket.seAtt få visa sitt lärande.
Jag funderar ständigt på hur eleverna kan visa sitt lärande på bästa sätt. Hur kan ALLA elever, oberoende av förmågor och behov, visa sina kunskaper och sin förståelse för ett ämnesområde?
Först tittar vi i gruppen tillsammans på målen, kunskapskraven och vad det är vi ska lära oss inom ett ämnesområde. Försöker bryta ner de svåra orden så att de blir begripliga för alla. Jag gör även lärandematriser. 
Här arbetade vi med Stormaktstiden:

Jag började med att samtala, visa filmer och läsa texter gemensamt med hela gruppen. Under hela tiden samlade vi på viktiga begrepp som vi hittade eller som vi stötte på. Både de ord vi inte riktigt visste vad de betydde och de som var ganska självklara men var viktiga för ämnesområdet. 
Därefter satte sig eleverna i mindre grupper och de fick ett stort papper framför sig. Varje grupp fick lappar med våra begrepp som vi samlat - ett ord på varje lapp. Uppgiften var sedan att sortera och ordna begreppen i en begreppskarta tillsammans. Det blev livliga och intressanta diskussioner. Alla bedrog men sin kunskap, sin förståelse och sina kunskaper. Allas åsikter var lika värdefulla. Man var inte tvungen att vara helt överens. Sedan samlades vi och alla fick redovisa hur de tänkt. Det spännande var att flera grupper fick inspiration av de andra och flyttade runt sina begrepp medan andra redovisade. De ökade hela tiden sin förståelse av begreppen. Vidgade sina kunskaper. 
Flera elever drog självmant egna slutsatser av orsaker och konsekvenser av sin begreppskarta. De drog paralleller till dagens samhälle och aktuella händelser och jämförde med tidigare händelser de lärt om historien.
När alla fått berätta och redovisa sin förståelse startade vi med Creaza. Jag har gjort en liten How-to-film för att alla skulle känna sig trygga om det blev krångligt. Det var även bra för de elever som var frånvarande den dagen. Även föräldrarna uppskattade att få vara med och testa och stötta sina barn i arbetet.


Här fick eleverna lägga in de begrepp de ville använda. En del tog bara med några, men de flesta valde att ta med alla eller ännu fler. De la till de begrepp som de behövde för sin begreppskarta.
Sedan ordnade de och sorterade begreppen. De drog streck hur de tyckte att de hängde ihop. De skrev förklaringar på strecken. Och slutligen spelade de in tal och sin förståelse av orden och hur de hängde ihop. De kunde även lägga till bilder, länkar eller liknande.
När de var klara redovisade vi för varandra och lärde tillsammans. Flera elever insåg då att de vill fylla på och lägga till i sina begreppskartor. En del kanske skulle kalla det för "fusk", men jag kallar detta för ett fantastiskt lärande.


måndag 12 september 2016

Lärmiljön - viktigt och spännande!

Det är mycket spännande att man mer och mer tittar på vilken betydelse lärmiljön har för elevernas lärande. Hur påverkas eleverna av miljön de befinner sig i hela dagarna? Finns det forskning kring detta?
Jag såg en bild idag där det stod:

If you are not willing to learn, no one can help you.

If you are determined to learn, no one can stop you.

Jag som pedagog kan ge eleverna redskap, resurser, inspiration, uppgifter, tid, och mycket mer, 
men jag kan aldrig tvinga någon att lära sig.
Detta har blivit mer och mer uppenbart under åren jag arbetat som lärare. Därför är jag mycket intresserad av att ständigt utveckla min undervisning. Det måste ske på flera plan samtidigt.
Pedagogisk Digital Kompetens
Stimulerande lärmiljö
Lärandematriser

Google takeout - how-to-filmer


Hur gör man för att föra över dokument m.m. från en domän till en annan? Du kan använda dig av Google takeout. Titta på filmen för lite hjälp på vägen.
onsdag 30 mars 2016

Pedagogisk Digital Kompetens

www.eclass4learning.com
Det händer väldigt mycket i skolans värld just nu. Alla har åsikter om vad som ev. är bra och framför allt vad som inte är bra. Både enskilda personer och politiska ledare.
IKT och digitala verktyg är en het fråga i skolvärlden.
Är det en rättighet att ha ett digitalt verktyg i skolan? Blir det en likvärdig skola om alla har en egen ipad?
Jag har arbetat flera år med både datorer och ipads i undervisningen och har kommit fram till att det inte finns någon enkel lösning på en likvärdig skola vare sig med eller utan digitala verktyg. Men IKT är en del av vårt samhälle nu och skolan kan inte välja att inte ta del av detta. Vi har ett uppdrag att lära eleverna att hantera den verklighet de lever i och då är IKT en stor del av det.
Jag tror inte på lagar och förbud utan att skolan måste ge eleverna kunskap och verktyg att hantera den digitala värld de lever i.
Skolan hänger inte med i utvecklingen bara för att vi ger alla elever ett digitalt verktyg. Då blir det väldigt lätt en spelplatta eller you tube-leksak. Pedagogerna i skolan behöver pedagogisk digital kompetens. Det behövs utbildning och fortbildning i hur man på ett pedagogiskt sätt använder de digitala verktygen i undervisningen för att alla elever ska nå högre måluppfyllelse. Detta måste vara målet för undervisningen. Ipaden får inte bli en stunds "belöning" för att man arbetat bra i klassrummet.
När jag börjar dagen eller lektionen ska alla elever ha penna, sudd och ipad redo framför sig. Det är redskap som de kan behöva för att lära. Ipaden är inte målet. Målet för undervisningen är kursplanerna, det centrala innehållet och förmågorna. Penna, sudd och ipad är några av flera redskap som eleverna kan använda för att nå målen. Det är lika naturligt för eleverna att använda pennan som att arbeta med ipaden.
Sedan drygt tre år tillbaka har jag använt Google Apps for Education i min undervisning med eleverna. Jag hade länge sökt efter verktyg som uppfyllde de krav jag ställde på att arbeta digitalt i klassrummet. Det finns massor av appar och program som kan fungera i vissa sammanhang men jag tröttnade på många av dem eftersom de inte uppfyllde mina önskemål. GAFE är ett verktyg som jag tycker fungerar i alla ämnen och i nästan alla lärsitutioner. Det finns många kreativa verktyg och flera av dem använder jag dagligen.

Här är en kort introduktion till GAFE.


Kort introduktion av GAFE

söndag 14 februari 2016

Elevledd programmeringslektion


Idag undervisade två av eleverna i åk 5 sina klasskamrater och oss pedagoger i programmering.
De kom själva till mig och frågade om inte jag skulle skapa ett case? 
Öh...va? svarade jag. Vad är det?
De förklarade tålmodigt och visade på sin ipad: Läraren skapar ett "rum" i appen Hopscotch där de kan bjuda in elever. Läraren skapar där uppgifter som de sedan kan följa upp så att alla hänger med och klarar t.ex. grunderna i programmering. Läraren kan skriva instruktioner och vilka uppgifter eleverna ska arbeta med. 
Jag tyckte att det lät intressant. Just nu höll alla på med programmering men jag hade ingen aning om alla hade förstått grunderna. Kanske några valde att enbart spela spelen eller titta på andra som programmerade. 
Tyvärr kände jag att jag inte riktigt hade tiden att sätta mig in i detta... Då säger en av killarna:
-Jag kan skapa detta åt dig om du vill. 
Fantastiskt! Jag ger dem uppdraget att skapa ett "case" och sedan hålla en lektion för resten av klassen.
Inga problem. De förbereder allt och håller en härlig lektion för 40 klasskamrater i åk 5 i ca 60 min.
Eleverna ser detta som helt naturligt och ber självklart killarna om hjälp när det behövs. Vi pedagoger får oss en lektion och njuter längst bak i klassrummet.

Att lära av och med varandra!
Dela lärande!
Se nästa steg i sitt och andras lärande!
Vi lär tillsammans!


onsdag 16 december 2015

Redovisa sitt arbete med QR-koder

Så fantastiskt roligt att låta eleverna arbeta med QR-koder! Så här gjorde vi:


Gästabud en kväll med alla föräldrar, syskon, släktingar m.m. 

Alla 42 eleverna vill redovisa vad de lärt sig.

....Hur gör man?

 Klassen har arbetat med temat En resa i tiden under höstterminen. Det har handlat om medeltiden och det har vi arbetat med i nästan alla ämnen: historia, NO, slöjd, bild, musik, idrott, svenska, engelska, teknik, hemkunskap. Ja, det har genomsyrat det mesta av skolarbetet. 

Vi har hela tiden haft det stora Gästabudet som mål för arbetet. Då skulle eleverna redovisa sina arbeten. Hur gör man det? 

På Gästabudet har vi en stor utställning med många saker som eleverna skapat i både slöjd och teknik. 

Det bjuds på medeltida mat som vi gjort i hemkunskapen: morotsoppa, lingon-och-honungsbröd, färskost med gräslök eller pepparrot. 

Eleverna dansar, sjunger och spelar tillsammans enligt medeltida toner under ledning av vår fantastiska musiklärare. De spelar bland annat på de panflöjter de själva tillverkat i tekniken. 

I idrottshallen visar eleverna lekar och tävlingar från medeltiden. Här är vår fina idrottslärare bas. Alla som vill kan pröva. 

Ett bildspel från höstens arbete rullar på en skärm. 

Alla är denna kväll en medeltida person som de själva har valt. De har kläder som passar och de har tränat på att berätta om sig själva för att helt gå in i sin roll och och på ett bra sätt redovisa för besökarna.

Sedan funderade vi på alla filmer och texter... Allt kan inte visas på skärmen med projektorn. Tänk om vi kunde komprimera detta till QR-koder? Jo, så blev det. Eleverna förvandlar sina texter och bilder till QR-koder som de klistrar på affischer och sätter upp i klassrummet. På gästabudet kan föräldrar och andra intresserade enkelt scanna en QR-kod och kan sedan se filmen eller läsa texten på sin smartphone. Eleverna lånar även ut sina ipads till de som önskar.